2. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Otomotiv Mühendisleri Derneği 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Kasım 2019 Cumartesi günü Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümünde gerçekleştirildi. Toplantı Prof. Dr. Hüseyin BAYRAKÇEKEN, Prof. Dr. Can HAŞİMOĞLU ve Doç. Dr. Hamit SOLMAZ’dan oluşan Divan Kurulu tarafında yönetildi. Toplantıda yapılan oylama ile 3. Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapacak dernek yönetim kurulu ve denetleme kurulu belirlendi. Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri aşağıda belirtildiği şekilde seçilmiştir. Ayrıca önümüzdeki üç yıllık periyot için üyelik aidatları da yıllık 150 TL olarak güncellenmiştir.

Yönetim Kurulu

 1. Prof. Dr. Duran ALTIPARMAK,
 2. Prof. Dr. H. Serdar YÜCESU
 3. Prof. Dr. Hüseyin BAYRAKÇEKEN
 4. Prof. Dr. Murat CİNİVİZ
 5. Prof. Dr. Can HAŞİMOĞLU
 6. Doç. Dr. Fatih ŞAHİN
 7. Prof. Dr. Nadir YILMAZ
 8. Prof. Dr. Can ÇINAR (yedek)
 9. Öğr. Üyesi Dr. İlker ÖRS (yedek)
 10. Doç. Dr. Hamit SOLMAZ (yedek)
 11. Doç. Dr. Mehmet ÇELİK (yedek)
 12. Prof. Dr. Recai KUŞ (yedek)
 13. Mustafa PEKCAN (yedek)
 14. Gizem YILMAZ (yedek)

Denetleme Kurulu

 1. Prof. Dr. Yakup İÇİNGÜR
 2. Doç. Dr. Melih OKUR
 3. Doç. Dr. Ahmet UYUMAZ
 4. Doç. Dr. Seyfi POLAT (yedek)
 5. Öğr. Gör. Derviş EROL (yedek)
 6. İsmet KARAKAŞ (yedek)

Otomotiv Mühendisleri Derneği 2. Olağan Genel Kurul Toplantısının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dileriz.

OMD Yönetim Kurulu