Amerika Birleşik Devletlerinde Otomotiv Mühendisliği Eğitimi, Mühendislik Eğitiminde Akreditasyon ABET ve SAE Konulu Konferans

ABD’de Howard Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde bölüm başkanlığı ve öğretim üyeliği görevini yürüten ve ülkemizi ziyaret eden derneğimiz yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Nadir Yılmaz 19 Aralık 2019 Perşembe günü Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümüne davetli olarak geldi. Burada dernek üyeleri ve yönetim kurulu ile bir araya gelerek çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Prof. Dr. Nadir Yılmaz Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Taşkent Binası Konferans salonunda  “Amerika Birleşik Devletlerinde Otomotiv Mühendisliği Eğitimi, Mühendislik Eğitiminde Akreditasyon ABET ve SAE” konulu bir konferans verdi. Konferansa Fakülte öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı. Konferansın açılışında Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Derneğimizin Üyesi olan Prof. Dr. Can Çınar bir açılış konuşması yaptı. Daha sonra Fakülte Dekanı Prof. Dr. Süleyman Tekeli bir konuşma yaparak konferansın başarılı geçmesini diledi.

Prof. Dr. Nadir Yılmaz konferansta eğitimim ülkelerin milli güvenliği ile doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayarak Türkiye ve ABD’de eğitim sistemi hakkında genel bir değerlendirmede bulundu. Daha sonrada ABD’de üniversitelerin verdikleri eğitime göre sınıflandırıldığını, bir kısım üniversiteler sadece lisans eğitimi verdiğini, bölgesel olanların bir kısmının lisans ile birlikte yüksek lisans eğitimi verdiğini, sadece ulusal olanların doktora eğitimi verebildiğini ifade etti. Mezunların pratik beceri, disiplinler arası çalışma, takım çalışması, yenilikçilik, çok yönlülük ve profesyonellik yönünden kendilerini geliştirmelerini gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Nadir Yılmaz daha sonra eğitimi müfredat bazlı değerlendirerek Türkiye’de lisans eğitimini ABD’ye göre daha fazla kredi ile yürütüldüğünü ve lisans eğitiminin Türkiye’de yeterli düzeyde yapıldığını vurguladı. ABD’de esas farklılığın doktora eğitiminde olduğunu ve doktora eğitiminin projeler ile birlikte çok üst düzeyde yürütüldüğünü belirtti.

ABD’de bir mühendisin Profesyonel Mühendis lisansını dört aşamada alabildiğini, projelere imza atabilmesi için bu dört aşamayı başarı ile tamamlaması gerektiğini belirtti. Bu aşamalar:

  1. Akredite bir mühendislik programından dört yıllık mühendislik derecesi kazanılması.
  2. Temel Mühendislik (Fundamentals of Engineering FE) sınavını geçilmesi.
  3. Bir (Professional Engineering PE) yanında mühendislik deneyimi geliştirerek dört yıl çalışmak.
  4. Mühendislik İlkeleri ve Uygulama sınavını (Professional Engineering PE) geçmek.

Prof. Dr Yılmaz ABET tarafından mühendislik eğitimi için belirlenen minimum kriterlerin yerine getirilmesi durumunda bir mühendislik programının akredite olabildiğini, ABD’de otomotiv mühendisliğinin daha çok lisansüstü düzeyde yapıldığını bu sebeple ABET’in otomotiv mühendisliği konusunda Türkiye, Hindistan ve Çin üniversitelerini akreditasyon için değerlendirdiğini belirtti.

Otomotiv Mühendisleri Derneği olarak işbirliği protokolü imzaladığımız SAE’nin ise standartlar, yayınlar ve çeşitli aktiviteler ile faaliyetlerini yürüttüğü gönüllü bir organizasyon olduğu ve çak büyük uluslararası organizasyonların yürütüldüğünü belirtti. Soru cevap faslı ile konferans tamamlandı.