Derneğimiz hakkında

Otomotiv Mühendisleri Derneği Kuruluş Amacı

Otomotiv sektörü ülkemizde hızla büyüyen, önemli miktarda istihdam imkânı sağlayan ve ihracatta birinci sırada yer alan bir sektördür.  Sektöre nitelikli mühendis yetiştirilmesi amacıyla başlatılan Otomotiv Mühendisliği eğitimi ülkemizde yeni olup, sektörün büyümesi ve uluslararası rekabete katkıda bulunması açısından son derece önemlidir. Ülkemizde fakülteler bünyesinde Otomotiv Mühendisliği eğitimi veren bölüm sayısı şimdiden yirmiye yaklaşmıştır.

Otomotiv Mühendisliği eğitiminin geliştirilmesi, özel sektör ve kamu kurumlarına görüş sunulması, otomotiv sektörü ile ilgili mevzuatlarının düzenlenmesi ve güncellenmesi, sektörde görev yapan otomotiv mühendislerinin sorunlarının çözülmesi ve hizmet içi eğitimler ile bilgilerinin güncellenmesi, konferanslar ve bilimsel toplantılar düzenlenmesi, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği geliştirilmesi amacıyla 03 Şubat 2016 tarihinde Otomotiv Mühendisleri Derneği kurulmuştur. Derneğimizin kurucuları otomotiv mühendisliği eğitimi veren bölümlerin akademisyenleridir.

Diğer yandan otomotiv sektörünün uluslararası kurum ve kuruluşlarla rekabet edebilmesi yapılacak olan Ar-Ge faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucunda ortaya çıkacak yeni fikir ve ürünler ile mevcut ürünlerin kalitesinin artması ve maliyetinin azaltılması ile mümkün olacaktır. Bu noktada Otomotiv Mühendisleri Derneği Sektör ile ulusal ve uluslararası ölçekte işbirliği yaparak hizmet sunmayı amaçlamaktadır.

Derneğimiz Otomotiv alanı ile ilgili tüm kamu kurumları, özel sektör,  üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliğini geliştirerek ülkemize otomotiv alanda hizmet sunmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla gerek kurumsal üyelikler ve gerekse bireysel üyelikler ile derneğimizi büyüterek ve birlikte yöneterek ülkemize hizmet etmeyi amaçlamaktayız. Bu vesile ile derneğimizin kuruluşunu duyurur, ülkemize hayırlı hizmetler yapmasını dileriz. Saygılarımızla.

Otomotiv Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu