SAE International ile İşbirliği Anlaşması

Otomotiv Mühendisleri Derneği ile Uluslararası Otomotiv Mühendisleri Derneği (SAE – Society of Automotive Engineers International) arasında İşbirliği Anlaşması (Memorandum of Understanding) imzalanmıştır. SAE International yapılan görüşmeler neticesinde 5 Kasım 2019 tarihi itibariyle üç yıl geçerli olmak üzere anlaşma imzalanmıştır. İşbirliği SAE International ile işbirliğini arttırma, SAE bünyesinde yer alan dergilerde derneğimiz tarafından gerçekleştirilecek bilimsel faaliyetler sonucu sunulan makale ve bildirilerin yayınlanması, bu dergilere yayın gönderilmesi ve diğer hususları kapsamaktadır. Bilindiği gibi SAE 5-6 Eylül 2019’da derneğimiz tarafından düzenlenen International Symposium on Automotive Science and Technology (ISASTECH-2019)’de 12 dergi ile seçilecek bildirilerin bu dergilerde yayınlanması için destek sağlamıştır. İşbirliği anlaşması Türkiye’de otomotiv mühendisliğinin daha ileri bir noktaya taşınması açısından bir basamak oluşturacağı düşünülmektedir. Anlaşmanın her iki kuruma ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.

OMD Yönetimi