IJASTECH

International Journal of Automotive Science and Technology (ijastech)

Ijastech derneğimiz tarafından elektronik ortamda yayınlanan uluslararası açık erişimli hakemli bir dergidir.

Derginin yayın dili İngilizce’dir.

Yılda dört sayı çıkarılmaktadır.

Ijastech dergisine www.ijastech.org adresinden ulaşabilirsiniz.