TSE Başkanı Sayın Sebahittin KORKMAZ’ı makamında ziyaret ettik

Otomotiv Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu olarak 27.10.2016 perşembe günü saat 14:30’da Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Sayın Sebahittin KORKMAZ’ı makamında ziyaret ettik. Ziyarete Dernek Yönetim Kurundan Prof. Dr. H. Serdar YÜCESU, Prof. Dr. Hüseyin BAYRAKÇEKEN, Doç. Dr. Murat CİNİVİZ ve Yrd. Doç. Dr. Fatih ŞAHİN katılırken TSE’den Otomotiv Test Merkezi Dairesi Başkanı Gökhan ÖZKÖK’te hazır bulunmuştur.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette derneğimizin kuruluş gerekçesi, yapısı ve ziyaretin amacı konusunda bilgilendirme yapılmıştır. Bu amaçla hazırlanmış olan tanıtım dosyası Sayın Sebahittin KORKAZ’a taktim edilmiştir. Türkiye’de Otomotiv Mühendisliği eğitimi konusunda görüş alışverişinde bulunulmuş, sektörün ve kamu kurumlarının otomotiv mühendisliğinden neler beklediği tartışılmıştır. TSE Başkanı Sayın Sebahittin KORKMAZ ilk olarak TSE’nin yapısı, görev yetki ve sorumlulukları hakkında açıklamalarda bulunmuştur. TSE bünyesinde Bursa Yenişehir’de kurulmakta olan Otomotiv Test Merkezi konusunda açıklamada bulunmuştur. Özellikle otomotiv testleri konusunda yetişmiş elemana ihtiyaç olacağı ve test konusunun önemine vurgu yapmıştır.

Otomotiv Mühendisleri Derneği ve TSE arasında işbirliği konusunda mutabakat sağlanmıştır. TSE bünyesinde var olan Danışma Kuruluna Derneğimizin de davet edilebileceği belirtilmiştir. Dilek ve temennilerden sonra Sayın Sebahittin KORKMAZ’ın makamından ayrılarak Otomotiv Test Merkezi Dairesi Başkanı Gökhan ÖZKÖK’ün makamına geçilmiştir.

Sayın ÖZKÖK’ün makamında TSE ile yapılabilecek işbirlikleri, TSE’nin personel eğitimi konusundaki beklentileri, TSE’nin Test Merkezinde istihdam etmeyi planladığı mühendislerde aradığı nitelikler ve Test Merkezinin kuruluşunda karşılaşılan güçlükler ile ilgili bilgi alınmıştır. Otomotiv Testleri konusunda neler yapılabileceği hususunda bilgi alışverişinde bulunularak ziyaret tamamlanmıştır.

Otomotiv Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu olarak TSE Başkanı Sayın Sebahittin KORKMAZ’a ve Otomotiv Test Merkezi Dairesi Başkanı Sayın Gökhan ÖZKÖK’e göstermiş oldukları yakın ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

OMD Yönetim Kurulu