Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali ÇELİK Bey’e Ziyaret

Otomotiv Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu olarak 30 Eylül 2016 tarihinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Doç. Dr. Hasan Ali ÇELİK’i makamında ziyaret ettik. Yaklaşık bir buçuk saat süren ziyarette derneğimizi tanıttık, amaçlarımızı anlattık, otomotiv sektörü ve üniversiteler ile ilgili çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunduk. Ziyaret esnasında özetle aşağıdaki konularda görüş alışverişinde bulunuldu:

Sıcak ve samimi ortamda geçen görüşmede Derneğimizin otomotiv sektörü ile ilgili eğitim kuruluşları, kamu kurumları, sanayi sektörü ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak ülkemize hizmet etmeyi amaçladığı vurgulandı. Otomotiv Mühendisliğinin özel bir alan olduğu vurgulanarak Ülkemizde Otomotiv Mühendisliği eğitiminin arz-talep dengesinin dikkate alınarak verilmesi gerektiği, bölümler açılırken bu hususların dikkate alınması gerektiği belirtildi. Otomotiv Mühendisliği eğitimi veren üniversitelerde sektörün beklentilerini karşılayacak, eğitim standartlarını sağlayacak sayıda ve nitelikte öğretim elemanına ihtiyaç duyulduğu, mevcut durumda elemanı temininde güçlükler yaşandığı belirtildi. Bunlara ilave olarak öğrenci kontenjanların belirlenmesinde öğretim üyesi sayısının ve fiziksel altyapının da dikkate alınması gerektiği, bölümlerin görüşü alınmadan kontenjanların artırıldığı, bununda eğitim kalitesini olumsuz etkilediği vurgulandı. Eskiden DPT tarafından verilen altyapı proje desteklerinin belirlenecek kurumlarca tekrar başlatılmasının olumlu olacağı ve üniversiteleri güçlendireceği belirtildi.

ziyaret1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 5746 sayılı kanun kapsamında desteklenen Ar-Ge merkezlerinin Ar-Ge nitelikleri ile bunların faaliyetlerinin denetimi sırasında karşılaşılan problemler ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu. Üniversitelerin Ar-Ge niteliğinin artırılması için farlı bir destek mekanizmasının da üniversitelere sağlanması talep edildi.

İşyeri Eğitimini aday mühendislerin sektörü tanıması ve iş hayatına adaptasyon açısından çok faydalı olduğu, öğrencilerin bir kısmının işyeri eğitimi sırasında iş teklifi aldıkları ve mezuniyetin hemen arkasından bu işletmelerde işe başladıkları ifade edildi. Öğrencilerin bu uygulama ile fakültelerde bulunmayan teknolojik yenilik ve imkanlarla işyeri eğitimi esnasında karşılaşma imkanı bulduklarına değinildi.  Bunun da öğrencilerin güncel bilgiye sahip olmalarına katkıda bulunduğu ifade edildi. İstihdam açısından otomotiv mühendislerinin ilgili alanlarda öncelikli değerlendirilmesi vurgulandı.

Yerli otomobil imalatı konusunda ülkemizdeki beklentiler ve izlenen yolun bu beklentileri karşılayıp karşılamayacağı konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Benzer şekilde yerli motor yapımı, sektörün beklentileri ve mevcut yasal emisyon standardı açısından hedeflere nasıl ulaşılabileceği konusu tartışıldı.

Ziyaret sonunda yukarıdaki konularda bir rapor hazırlanarak Bakan Yardımcısı sayın Doç. Dr. Hasan Ali ÇELİK’e sunulması kararlaştırıldı. Ayrıca toplantının çok faydalı olduğu, tekrarlanması konusunda ortak görüş beyan edildi.

Otomotiv Mühendisleri Derneği olarak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Doç. Dr. Hasan Ali ÇELİK’e kabullerinden ve göstermiş oldukları yakın ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederiz.

ziyaret2Otomotiv Mühendisleri Derneği