Motorlu Taşıt Üretiminde Düşüş Meydana Geldi

Türkiye’de motorlu taşıt üretimi, Haziran ayında bir önceki yıla göre yüzde 7 düşüşle 131194 birime geriledi. 2017 yılında motorlu araç üretimi 141 159 olarak gerçekleşmişti.

Toplam motorlu araç ihracatında da bir önceki yılın haziran ayına göre gerileme meydana gelmiştir. 2017 yılı Haziran ayında 115969 motorlu araç ihracatı gerçekleşmiş iken, 2018 yılı Haziran ayında 109695 motorlu araç ihraç edilmiştir. İhracattaki azalma oranı % 5 oluştur. Otomobil ihracatında ise 2018 yılı haziran ayında bir önceki yılın haziran ayına göre %14’lük bir düşüş meydana gelmiştir.

Motorlu taşıt üretimi, 2018’in ilk yarısında bir önceki yılın ilk altı aylık dönemine göre yüzde 3 düşerek 843,193 olarak gerçekleşmiştir. Şekil 1’de görüldüğü gibi 2014 yılından başlamak üzere taşıt üretiminde sürekli arış görülmekle birlikte 2018 yılında baş gösteren uluslararası ekonomik problemlerden dolayı ilk altı aylık dönemde bir önceki yıla göre düşüş meydana gelmiştir. Otomobil üretiminde bu düşüş daha belirgindir.

 

Şekil 1. Yıllara göre Otomobil üretimi (her yılın ilk altı aylık periyodu dikkate alınmıştır)

2018 yılının ilk altı ayında otomobil üretiminde düşüş söz konusu iken ticari araç, büyük kamyon ve traktör üretiminde az da olsa artış meydana gelmiş, buna karşılık bu dönemde otobüs üretiminde ise küçük bir azalma söz konusu olmuştur. Şekil 2, 3, 4 ve 5’te bu değişimler görülmektedir.

Şekil 2. Son on yılın ilk altı aylık döneminde ticari araç üretimi

Şekil 3. Son on yılın ilk altı aylık döneminde büyük kamyon üretimi

Şekil 4. Son on yılın ilk altı aylık döneminde otobüs üretimi

Şekil 5. Son on yılın ilk altı aylık döneminde traktör üretimi

OSD Aylık Değerlendirme raporunda son on yılın ilk altı aylık periyotları değerlendirilmiş ve 2018 yılının ilk altı aylık döneminde aylık bazda değerlendirilmiş, toplam üretimin ocak ayından nisan ayı sonuna kadar azalan bir trend ile artış nisandan sonra da önceki yılların aynı aylarının ortalamasına göre azalma söz konusu olmuştur. Haziran ayında sert bir düşüş ile üretimde %29,8 civarında bir azalma görülmüştür.

Tablo1. Altı aylık dönemler içim toplam taşıt üretimi ve % değişim

Aylar 10 Yılın Ortalaması 2018 % Değişim
Ocak 33545 36536 8,9
Şubat 45155 48769 8,0
Mart 69683 79600 14,2
Nisan 70861 73886 4,3
Mayıs 75885 74996 -1,2
Haziran 75097 52700 -29,8
Toplam 370224 366487 -1,0

2016 ve 2017 yıllarındaki üretim kıyaslandığında dünyanın önemli motorlu araç üreticilerinden bir kısmı üretimini artırmışken bir kısmında da düşüşler meydana gelmiştir (Tablo 2). 2017 yılında dünyanın önemli ve büyük motorlu araç üreticisi ülkelerden ABD, Almanya, Güney Kore, İngiltere, İspanya ve Kanada’nın da aralarında bulunduğu ülkelerde 2016 yılına göre düşüş meydana gelmiştir. Dünyanın en büyük araç üreticisi olan Çin üretim miktarını %3,19 oranında artırabilmiştir. Brezilya, Hindistan, İran, Japonya, Meksika, Rusya, Türkiye gibi ülkelerde ise üretim önemli miktarda artmıştır.

Her ne kadar 2017 yılında bir önceki yıla göre ülkemizde  %14,12’lik bir artış görülse de 2018 yılı verilerinden yılsonunda toplam araç üretim miktarının 2017 yılına göre azalacağı tahmin edilmektedir. Ekonomik belirsizlikler ve istikrarsızlıkların otomotiv sektörünü etkilediği görülüyor.

Tablo 2. 2016-2017 yılı toplam araç üretimi

Ülke Toplam araç üretimi 2016 Toplam araç üretimi 2017 Önceki Yıla Göre Değişim (%) Fark
ABD 12180301 11189985 -8,13 -990316
Almanya 5746808 5645581 -1,76 -101227
Brezilya 2156356 2699672 25,2 543316
Çin 28118794 29015434 3,19 896640
Fransa 2090279 2227000 6,54 136721
Endonezya 1177797 1216615 3,3 38818
Güney Kore 4228509 4114913 -2,69 -113596
Hindistan 4519341 4782896 5,83 263555
İngiltere 1816622 1749385 -3,7 -67237
İspanya 2885922 2848335 -1,3 -37587
İran 1282172 1515396 18,19 233224
İtalya 1103305 1142210 3,53 38905
Japonya 9204813 9693746 5,31 488933
Kanada 2370656 2199789 -7,21 -170867
Meksika 3600365 4068415 13,0 468050
Rusya 1303544 1551293 19,01 247746
Tayland 1944417 1988823 2,28 44406
Türkiye 1485927 1695731 14,12 209804

 

Kaynaklar

  1. OSD, OTOMOTİV SEKTÖRÜ AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU 6 / 2018.
  2. http://www.oica.net/category/production-statistics/2017-statistics/(OICA-International Organization of Motor Vehicle Manufacturers).