Otomotiv Mühendisleri Derneği Olarak Afyon Kocatepe Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümünü Ziyaret Ettik

Otomotiv Mühendisleri Derneği olarak 01 Mart 2019 Cuma günü Afyon Kocatepe Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümüne ziyaret gerçekleştirdik. Ziyarette bölüm hakkında genel bilgiler değerlendirilmiş, öğrenci kontenjanları,  laboratuvar imkanları, sektörde otomotiv mühendislerinin istihdam imkanlarının artırılması, otomotiv sektöründe mevcut durum gibi hususlarda görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Ziyaret sırasında AKÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Yalçın ziyaret edilmiştir. Üyelerimiz AKÜ Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Hüseyin Bayrakçeken, Dr. Öğretim Üyesi Ş. Ayhan Baydır, Dr. Öğretim Üyesi Yaşar Önder Özgören, Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Yavuz ile Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Duran Altıparmak, Prof. Dr. H. Serdar Yücesu, Prof. Dr. Can Çınar ve Doç. Dr. Fatih Şahin’in katıldığı toplantıda derneğimiz tarafından düzenlenecek sempozyum ile ilgili görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Otomotiv Mühendisliği Bölümünde boş kontenjanlar ile ilgili olarak öncelikle ikinci öğretim programlarının kapatılması gerektiği, YÖK tarafında bölüm görüşü alınmadan artırılan kontenjanların bölümlerin talepleri ile uyumlu hale getirilmesi gerektiği değerlendirmesi yapılmıştır. Aşırı öğrenci kontenjanlarının atölye ve laboratuvar kapasitelerini zorladığı ve öğretimin kalitesini düşürdüğü belirtilmiştir.

Öte yandan YÖK tarafından yeni uygulamaya konulan norm kadro uygulamasının nasıl işleyeceği, fakültelerdeki yetersiz öğretim elemanı ihtiyacının nasıl karşılanacağı noktasında belirsizliklere dikkat çekilmiştir. Araştırma Görevlisi eksikliğinin hat safhada olduğu, bu sebeple araştırma faaliyetlerinin yürütülmesinde büyük aksaklıklar meydana geldiği aynı zamanda öğretim üyesi yetiştirilmesi noktasında sıkıntılar oluştuğu ifade edilmiştir. Eser aşamasından başarılı olan Doçentlerin, atama için sözlü sınav isteyen üniversitelerde sürecin işletilmesi için oldukça uzun bir süre beklemek zorunda kaldıkları, ÜAK tarafından süreçlerin bir an önce başlatılmasının hak kaybının önlenmesi açısından büyük önem taşıdığı mütalaa edilmiştir.

Ziyaretin son kısmında bölüm laboratuvarları gezilmiş, laboratuvar imkanları yönünden oldukça yeteri sayıda donanım ve araç gerecin bulunduğu görülmüştür. Laboratuvarda taşıt ve motor testlerinin yapılmasının bölüme ayrı değer kattığı değerlendirilmiştir. Aynı zamanda bilgisayar imkanları, yakıt laboratuvarı, çeşitli test ve ayar ekipmanlarının varlığı bölüme eğitim öğretim ve araştırma açısından avantaj sağladığı görülmüştür. Öğretim elemanları tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilerek ziyaret tamamlanmıştır.

AKÜ Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliğinin değerli öğretim elemanlarına göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı teşekkür ederiz.

OMD