Otomotiv Mühendisleri Derneği 2. Olağan Genel Kurulu

Otomotiv Mühendisleri Derneği  03 Şubat 2016 tarihinde  kurulmuş ve ilk genel kurul toplantısı 25.05.2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Dernek tüzüğünde belirtildiği üzere olağan genel kurul toplantısı 3 yılda bir Kasım ayında yapılmaktadır. Bu amaçla Otomotiv Mühendisleri Derneği 2. Genel Kurul Toplantısı 16.11.2019 Cumartesi günü saat 10.00’da Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümünde yapılacaktır. Toplantı için salt çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 23.11.2019 Cumartesi günü aynı saat ve yerde salt çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Saygılarımızla.

Otomotiv Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu

 

Toplantı Tarihi: 16.11.2019

Toplantı Saati: 10.00

Toplantı Yeri: Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü

Gündem:

 1. Açılış ve yoklama,
 2. Saygı duruşu ve İstiklâl marşı,
 3. Divan Kurulunun teşekkülü,
 4. Toplantı gündeminin ve değişiklik önerilerinin görüşülmesi,
 5. Faaliyet ve hesap raporlarının okunması,
 6. Denetleme Kurulu raporunun okunması
 7. Faaliyet raporları, hesap raporları ve Denetleme Kurulu raporlarının ayrı ayrı oylanması,
 8. Dernek üyelik aidatlarının 2020-2022 yılları için belirlenmesi,
 9. Yönetim ve Denetleme Kurulları Asil ve Yedek Üyelerinin seçilmesi,
 10. Dilek ve Temenniler,
 11. Kapanış.

 

NOT: 16.11.2019 tarihinde yapılacak toplantıda salt çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 23.11.2019 Cumartesi günü aynı saat ve yerde yapılacaktır.