İlk Genel Kurulumuz

Derneğimizin ilk Genel Kurul toplantısı 25.05.2016 tarihinde Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Toplantı salonunda saat 10.00’da gerçekleştirilmiştir.

IMG_2002

Toplantıda divan heyeti olarak Prof. Dr. Yasin VAROL (Başkan), Doç. Dr. Hamit SOLMAZ (Katip üye) ile Arş. Gör. Emre YILMAZ (Katip üye) görev yapmıştır.

IMG_1997

Toplantıda yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyeleri aşağıdaki belirtildiği şekilde belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Asıl Üyeler

 1. Prof. Dr. H. Serdar YÜCESU (Başkan)
 2. Prof. Dr. Hüseyin BAYRAKÇEKEN (Başkan Yardımcısı)
 3. Doç. Dr. Murat CİNİVİZ (Genel Sekreter)
 4. Yrd. Doç. Dr. Fatih ŞAHİN (Muhasip)
 5. Prof. Dr. Duran ALTIPARMAK
 6. Prof. Dr. Nadir YILMAZ
 7. Prof. Dr. Yasin VAROL

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

 1. Prof. Dr. Can ÇINAR
 2. Prof. Dr. Kadir AYDIN
 3. Prof. Dr. İsmet ÇELİKTEN
 4. Doç. Dr. Fatih AKSOY
 5. Prof. Dr. Kemal ERŞAN
 6. Prof. Dr. İbrahim MUTLU
 7. Prof. Dr. M. Sahir SALMAN

Denetleme Kurulu Asıl Üyeler

 1. Prof. Dr. Can HAŞİMOĞLU
 2. Doç. Dr. Ahmet Necati ÖZSEZEN
 3. Yrd. Doç. Dr. Melih OKUR

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler

 1. Prof. Dr. Yakup İÇİNGÜR
 2. Yrd. Doç. Dr. Seyfi POLAT
 3. Arş. Gör. Duygu İPCİ