Derneğimizin İstişare Toplantısı Yapıldı

4 Kasım 2017 Cumartesi günü Ankara’da geniş katılımlı bir istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda yönetim kurulu, üyelerimiz ve sektörden temsilciler olmak üzere 25 katılımcı hazır bulunmuştur. Dernek yönetim kurulu tarafından kamu kurumlarının yöneticilerine yapılan ziyaretler, dergi faaliyetleri, düzenlenecek olan konferansın yeri ve içeriği hakkında bilgi sunulmuş ve görüş alışverişinde bulunulmuştur. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında ÖSYM tarafından açıklanan Otomotiv Mühendisliği Bölümü yerleştirme verileri bir önceki yılın verileri ile karşılaştırılmış ve Otomotiv Mühendisliği programlarının geleceği konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur. Konferans için bir tertip heyeti oluşturulmuştur. Samimi bir havada geçen konferansta görüşülen hususlar ve alınan kararlar aşağıda sıralanmıştır.

  Dernekçe yapılan faaliyetler hakkında bilgi sunulması

 • Toplantıyı yönetmek üzere Prof. Dr. Hüseyin BAYRAKÇEKEN seçilmiştir.
 • Yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. H. Serdar YÜCESU dernek faaliyetleri ve mevcut durum hakkında kısa bir sunum yapmıştır.

Üyeliklerin Arttırılması

 • Derneğe öğrenci üyelikleri ile ilgili dernek üyelik ücreti konusunda kolaylık sağlanması, ayrıca otomotiv mühendisliği bölümlerinde son sınıf öğrencilerinin dernek konusunda bilgilendirilmesi,
 • Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının üyeliklerinin de arttırılması,
 • Sanayi kuruluşları ile ilişkilerin arttırılması amacıyla sanayi kuruluşları tarafından seminerler verdirilmesi,
 • Derneğin tanınırlığının arttırılması amacıyla otomotiv mühendisliği bölümlerine dernekçe ziyaretler düzenlenmesi konusunda görüş birliğine varılmıştır.

Yapılması Planlanan Konferansın Değerlendirilmesi

 • Yapılması planlanan “International Conference on Automotive Science & Technologies (ICAST)” başlıklı konferansın yeri konusunda değerlendirmeler yapılmış, en uygun yerin katılımcıların ulaşımı da dikkate alındığında Ankara olabileceği değerlendirilmiştir.
 • Konferans için açılan web sayfası (icastconf.org) incelenmiştir.
 • Konferansın maliyeti (düzenlenecek yer, promosyonlar) ile ilgili ayrıntılı bir çalışma yapılarak konferans katılım ücretinin belirlenmesi konusu değerlendirilmiş,
 • Konferans yeri konusunda farklı otellerden alınan ön teklifler incelenmiştir.
 • Konferansın açılışında bir panel düzenlenmesi ve otomotiv sektöründe yeni gelişmelerin tartışılacağı bu panele kamu ve özel sektörden önde gelen temsilcilerin davet edilmesi konusu değerlendirilmiştir.
 • Konferansın hazırlık safhası için aşağıdaki üyelerin önerilmesi konusunda görüş birliğine varılmıştır. Önerilen konferans tertip heyeti:
  • Dr. Can Haşimoğlu
  • Doç. Dr. Murat Ciniviz
  • Doç. Dr. Fatih Şahin
  • Doç. Dr. Hamit Solmaz
  • Doç. Dr. Seyfi Polat
  • Doç. Dr. Erkan Öztürk
  • Doç. Dr. Selami Sağıroğlu

Dernek bilimsel dergisi ve yayınların değerlendirilmesi

 • Dernek bilimsel dergisi IJASTECH hakkında dergi editörü Doç. Dr. Hamit SOLMAZ tarafından bilgilendirme yapılmıştır.
 • Derginin tanınırlığının arttırılması konusunda Ar-Ge merkezlerinin bilgilendirilmesi, bu amaçla söz konusu merkezlerin dergi mail listesine eklenmesi gerektiği vurgulanmıştır.
 • Derginin mail listesine toplu mail atılması konusunda yaşanan zorluklar dergi editörü tarafından açıklanmış, bu konuda hizmet alımı yapılmasının gerekli olduğu belirtilmiştir.
 • Derginin yayın sayısının arttırılması amacıyla üyelerin yayın yapmaya teşvik edilmesi değerlendirilmiştir.

Otomotiv Mühendisliği Bölümlerinin kontenjanlarının ve doluluk oranlarının değerlendirilmesi, Otomotiv Mühendisliği Bölümlerinin geleceğinin değerlendirilmesi

 • Otomotiv Mühendisliği Bölümleri en son yerleştirme sonuçları ÖSYM verilerinden oluşturulan tablodan incelenmiş, kontenjan ve doluluk oranları değerlendirilmiştir.
 • Bazı üniversitelerde belirlenen kontenjanın dolmadığı, bu bölümlerin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu, bunun yanında bazı bölümlerde ise yetersiz öğretim üyesi sayısı ve alt yapıya rağmen hem normal öğretim hem de ikinci öğretim programının bulunmasının büyük bir çelişki oluşturduğu değerlendirilmiştir. İkinci öğretim programlarının kapatılmasının gerekliliği konusunda görüş birliğine varılmıştır.
 • Otomotiv Mühendisliği yeterliliklerinin sanayicilerin (TAYSAD, TOSB, OSD vb. üyesi firmalar) talepleri dikkate alınarak (bu konuda yapılacak detaylı bir anket çalışmasıyla) yeniden belirlenmesi ardından da müfredatların iş piyasası ihtiyaçları ve yeni yönelimler dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi gerektiği değerlendirilmiştir. Bu konu ile ilgili derneğimiz tarafından yeterlilikler ve müfredatların yeniden düzenlenmesini konu alan bir çalışma yapılması gerekliliği değerlendirilmiştir.
 • Otomotiv Mühendisliği kontenjanlarının bölümlerin fiziksel altyapısı ve öğretim elemanı sayıları dikkate alınarak mantıksal bir çerçeveye oturtulması gerektiği değerlendirilmiştir.
 • Mesleki ve teknik orta öğretimin güçlendirilmesi için MTOK kontenjanlarının varlığının devam ettirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.
 • Otomotiv konusunda eğitim veren meslek yüksekokullarının sayısının makul bir değere indirilmesi ve beraberinde kalitelerinin arttırılması gerektiği değerlendirilmiştir.

SAE International ile ilişkiler,

 • SAE International ile ilişkilerin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar değerlendirilmiştir.

Dilek ve temenniler

 • Toplantı katılan üyelerin dilek ve temennileri ile sona ermiştir.