Türkiye’de Otomotiv Mühendisliği Konferansı Sonuç Raporu

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Otomotiv Mühendisleri Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen “Türkiye’de Otomotiv Mühendisliği” konulu konferans 9 Şubat 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Türkiye’deki otomotiv mühendisliği eğitiminin niteliğini arttırmaya yönelik olarak hazırlanan konferansa sektör, kamu ve akademi camiasından geniş bir katılım sağlanmıştır. Tüm paydaşların katılımıyla otomotiv mühendisliği vizyonu, klasik mühendislik eğitiminden farkı ve önümüzdeki süreçte alınması gereken tedbirler tartışılmıştır. Otomotiv Mühendisleri Derneği tarafından, gerçekleştirilen konferansın çıktılarını daha yararlı kılabilmek adına, panelistlerin yaptığı konuşmalardaki önemli hususlar bu raporda yazılı bir metne dönüştürülmüştür. Bu sayede hazırlanan raporun gelecekte yapılacak olan çalışmalara kaynak teşkil etmesi amaçlanmıştır. Raporun sonunda ise konferans genelinden elde edinilen sonuç ve önerilere yer verilmiştir. Ayrıca bu kısımdaki değerlendirmeler sektör, kamu ve akademik paydaşların otomotiv mühendisliği eğitimi konusundaki görüş ve önerilerinin bir özeti niteliğindedir.

Türkiye’de Otomotiv Mühendisliği Konferansı Sonuç Raporu’na bu linkten ulaşabilirsiniz.