IJASTECH Directory of Open Access Journals (DOAJ) Tarafından Taranıyor

Derneğimiz tarafından çıkarılan International Journal of Automotive Science and Technology (IJASTECH) Directory of Open Access Journals (DOAJ) veri tabanında taranmaya başlanmıştır.

2003 yılında İsveç’in Lund Üniversitesinde kurulan Directory of Open Access Journals (DOAJ) halen bilim, teknoloji, tıp, sosyal bilimler ve beşeri bilimler alanlarında 10000 dergiyi taramaktadır.

IJASTECH’e www.ijastech.org adresinden ulaşabilirsiniz.