Türkiye’de Otomotiv Mühendisliği Konferansı

Deneğimiz ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ortaklaşa olarak 9 Şubat 2017 Perşembe günü Ankara’da “Türkiye’de Otomotiv Mühendisliği Konferansı” düzenlenecektir. Konferansın amacı kamu kurumları ve özel sektörün Otomotiv Mühendisliğinden beklentilerinin tartışılması, buradan çıkarılacak sonuçların eğitime aktarılarak daha kaliteli otomotiv mühendisliği eğitimi yapmaktır. Aynı zamanda kaliteli bir otomotiv mühendisliği eğitimi ve hizmeti sunulması için gerekli olan ihtiyaçlar, bunların temininde karşılaşılan güçlükler ve üniversitelerin beklentileri de tartışılacaktır. Konferansa kamu ve özel sektör temsilcilerinin yanı sıra bünyesinde Otomotiv Mühendisliği Bölümü veya Otomotiv Anabilim Dalı Bulunan Kamu ve Vakıf Üniversitelerinden temsilciler ile otomotiv mühendisliği alanında çalışma yapan bazı akademisyenler davet edilmiştir. Konferans sonucunda elde edilen sonuçlar web sayfamızdan yayınlanarak ilgili tarafların kullanımına sunulacaktır.

Otomotiv Mühendisleri Derneği olarak konferansın ilgili tüm kesimlere faydalı olmasını temenni ediyoruz.

Daha fazla bilgi için bilgi@omd.org.tr e-posta adresinden iletişim kurabilirsiniz.

Konferansa davet edilen kamu ve özel sektör kuruluşları:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK)

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD)

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD)

Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR)

Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB)

Ankara Sanayi Odası (ASO)

Beklenen çıktılar:

  • Kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör işbirliğini güçlendirmek,
  • Otomotiv mühendisliği eğitiminde arz-talep ilişkisini kurmak,
  • Toplantı sonucunda ortaya çıkacak raporlar doğrultusunda eğitim programlarının revizyonu, kamu ve sektör taleplerinin karşılanması,
  • Otomotiv mühendisliği alanında eğitim kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak.