Sanayi Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. İbrahim KILIÇASLAN’ı Ziyaret Ettik

Otomotiv Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu olarak 17 Kasım 2016 Perşembe günü saat 10:00’da Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. İbrahim KILIÇASLAN’ı makamında ziyaret ettik. Ziyarette Dernek Yönetim Kurulundan Prof. Dr. H. Serdar YÜCESU, Prof. Dr. Hüseyin BAYRAKÇEKEN, Prof. Dr. Duran ALTIPARMAK, Doç. Dr. Murat CİNİVİZ ve Yrd. Doç. Dr. Fatih ŞAHİN katıldı. Sanayi Genel Müdürü sayın Prof. Dr. İbrahim KILIÇASLAN’ın beraberinde ziyarete Sektörler Daire Başkanı Serkan ÇELİK, Sanayi Politikaları Dairesi Başkanı Bilal TEK, Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı Sultan GÖKGÖZ, Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Fatih ÖZÇINAR, Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Emre DABAK, Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Cihan YILMAZ, Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Behiye Canan ÜNLÜ ve Mühendis Murat ŞAHİN katıldı.

Ziyarette dernek başkanımız Prof. Dr. H. Serdar YÜCESU tarafından Derneğimizin kuruluş amacı, kuruluşa iştirak eden üniversite bölümleri, derneğimizin kamu kurumları ve özel sektör ile yapabileceği işbirlikleri ile kuruluşumuzdan bu güne kadar geçen sürede yaptığımız faaliyetler ve yapmayı planladığımız faaliyetler ilgili bilgilendirme yapıldı. Üniversitelerde sürdürülen İş Yeri Eğitimi ve Staj uygulamalarında yaşanan problemler ve Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığınca bu hususta destek sağlanması noktasında beklentinin olduğu ifade edildi.

sanayi2

Prof. Dr. İbrahim KILIÇASLAN Sanayi Genel Müdürlüğünün Otomotiv Sektörü ile ilgili yaptığı çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi. Motor Mükemmeliyet Merkezi ile ilgili çalışmalarda gelinen aşamalar ve buradan beklentiler hakkında açıklamalarda bulundu. Ulaştırma ve Milli Savunma Bakanlığı envanterinde bulunan dizel motorlarının revizyonu konusunda yaşanan problemler ve ihtiyaçlar konusunda bilgi aktardı. Derneğimiz ile ilgili beklentilerini ve derneğimizin bir STK olarak mevzuat çerçevesinde ilgili komitelerde temsil edilmesi ve bu komitelerin çalışmalarına katkı vermesi noktasında çalışma yapılacağını ve bu konuda derneğimizin yapılacak çalışmalara katkı sunmasını beklediklerini belirtti.

Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığının yetkisinde olan Otomotiv Mevzuatı ve bunların tadilatlarında gelinen son aşama hakkında bilgi verildi. Mevzuatta değişiklikler ile Otomotiv Mühendisleri ve yeni kurulmuş olan ilgili mühendislik bölümlerinden mezun olanların da “Yetkili Teknik Sorumluların Görev, Yükümlülük ve Sertifikalandırılmasına Dair Tebliğ”’in 4. Maddesinin i-bendinde “Teknik Eleman” kapsamına alındığı ifade edildi. Bu düzenleme ile Otomotiv Mühendislerinin Otomotiv Mevzuatının tümünde Teknik Eleman olarak yetkilendirilmesinin sağlandığı belirtildi. Ayrıca yapılan değişikliklerle AİTM kapsamında Üniversitelerin Otomotiv Mühendisliği Bölümlerinin de Eğitim ve Sınav için yetkilendirilebileceği belirtildi. Emisyon testleri, LPG ve Doğal Gaz sızdırmazlık testleri ile LPG montaj tespit raporu onayları için üniversitelerin ilgili birimlerinin yetkilendirilebileceği bunun için bazı şartların yerine getirilmesi gerektiği ifade edildi.

Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı ve özellikle Sanayi Genel Müdürlüğünün Otomotiv Mühendisliği Eğitiminden beklentilerinin yüksek olduğu, bu beklentilerin karşılanması noktasında Derneğimiz ile işbirliği yapmak istedikleri Sayın Genel Müdür Prof. Dr. İbrahim KILIÇASLAN tarafından ifade edildi. Bu konuda Bakanlık ile birlikte bir günlük bir çalıştayın düzenlenmesi ve bu çalıştayda Otomotiv Mühendisliği ile ilgili olan Sektör, Kamu Kurumları ve Üniversitelerin temsilcilerinin bir araya getirilmesi, elde edilen sonuçların ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesi ve üniversitelerin eğitim programlarını buralardan çıkan sonuçlara göre revize etmesi konusunda çalışmaların başlatılması hususunda mutabakata varıldı. Bu konuda çalışma yapacak kişiler belirlendi.

Otomotiv Mühendisleri Derneği olarak Başta Sanayi Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. İbrahim KILIÇASLAN’a samimi ve olumlu yaklaşımlarında dolayı ve toplantıda hazır bulunarak görüş ve öneri sunan tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

Otomotiv Mühendisleri Derneği