Otomotiv Mühendisleri Derneği 3. Olağan Genel Kurulu

Otomotiv Mühendisleri Derneği  tüzüğünde belirtildiği üzere olağan genel kurul toplantısı 3 yılda bir Kasım ayında yapılmaktadır. Bu amaçla Otomotiv Mühendisleri Derneği 3. Genel Kurul Toplantısı 19.11.2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümünde yapılacaktır. Toplantı için salt çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 26.11.2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümünde salt çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Saygılarımızla.

Otomotiv Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu

 

Toplantı Tarihi: 19.11.2022

Toplantı Saati: 10.00

Toplantı Yeri: Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü

Gündem:

 1. Açılış ve yoklama,
 2. Saygı duruşu ve İstiklâl marşı,
 3. Divan Kurulunun teşekkülü,
 4. Toplantı gündeminin ve değişiklik önerilerinin görüşülmesi,
 5. Faaliyet ve hesap raporlarının okunması,
 6. Denetleme Kurulu raporunun okunması
 7. Faaliyet raporları, hesap raporları ve Denetleme Kurulu raporlarının ayrı ayrı oylanması,
 8. 2023-2025 yılları için dernek üyelik aidatlarının belirlenmesi,
 9. Yönetim ve Denetleme Kurulları Asil ve Yedek Üyelerinin seçilmesi,
 10. Dilek ve Temenniler,
 11. Kapanış.

 

NOT: 19.11.2022 tarihinde yapılacak toplantıda salt çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 26.11.2022 Cumartesi günü aynı saat ve yerde yapılacaktır.