ISASTECH-2023

ISASTECH (International Symposium on Automotive Science and Technology) sempozyumunun üçüncüsü 7-8 Eylül 2023 tarihlerinde düzenlenecektir. Sempozyum Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesinde yapılacaktır.

ISASTECH sempozyumu iki yılda bir derneğimiz tarafından düzenlenmektedir. Sempozyum otomotiv alanında çalışan akademisyenler, uzmanlar ve resmi kuruluş yetkilileri arasında işbirliği fırsatlarının oluşturulmasını amaçlamaktadır.  Sempozyumda otomotiv alanındaki gelişmeler, fırsatlar, eğilimler değerlendirilecektir. Seçilen bildirilerin hakemli dergilerde yayınlanması için değerlendirme süreçleri başlatılacaktır.

ISASTECH-2023’e otomotiv alanında faaliyet gösteren tüm paydaşların katılımını bekliyoruz.

Sempozyumla ilgili bilgi, duyuru ve gelişmeleri www.isastech.org adresinden takip edebilirsiniz.