Otomotiv Mühendisliği Bölümleri Tanıtım Yazıları-4 (Gazi Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Bölüm Hakkında

Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü fiziki imkanlar yönünden Türkiye genelinde en üst düzeyde bulunmaktadır. Yaklaşık 10000 m2 lik bir alan üzerinde kurulmuş olan bölümümüz, 7000 m2 civarında kapalı alana sahiptir. Dört ayrı binadan oluşan bölümde;

 • Temel İmalat İşlemleri
 • Otomotiv Elek. ve Elektronik Sistemleri
 • Şasi ve Güç Aktarma Organları
 • Motor Yönetim Sistemleri
 • Motor Test Teknolojisi
 • Taşıt Test Teknolojisi
 • Taşıt Teknolojisi
 • Otomotiv İmalat İşlemleri
 • Benzin Motorları
 • Dizel Motorları
 • Alternatif Yakıt Üretimi
 • Dıştan Yanmalı Motorlar

olmak üzere 12 laboratuar bulunmaktadır. Öğrencilerin uygulama yapması ve beceri kazanmasını sağlamak amacı ile bu laboratuarlar çok çeşitli makine ve teçhizatlarla donatılmıştır. Bunun yanı sıra 2 bilgisayar laboratuarı, 10 sınıf, 1 amfi ve öğrenci kulüpleri bulunmaktadır.

 

 

OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA

 Otomotiv mühendisliği programı motorlu araçların tasarlanması, geliştirilmesi, üretilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması, iş yerlerinin organize edilmesi ve ticari faaliyetlerin yürütülmesi işlerini üslenecek vasıflı insan gücünün yetiştirilmesini hedeflemektedir. Otomotiv Mühendisliği Bölümünde verilecek olan mühendislik eğitimi öğrencilerin hem teorik hemde pratik olmak üzere iki yönlü yetiştirilmesini hedeflemektedir. Bu özelliği ile ülkemizdeki diğer mühendislik programlarından biraz farklılık göstermektedir. Öğrencilerin mühendislik pratiğinin geliştirilmesi için hem bölümde mevcut olan atölye ve laboratuar imkanlarından faydalanılacak hem de ülkemizde mevcut olan Otomotiv Sanayisinin imkanlarından faydalanılacaktır.

Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü’nde 8 profesör, 5 doçent, 5 araştırma görevlisi ve 2 uzman ile sadece Normal Öğretim lisans programı yürütülmektedir. Programa Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucunda MF-4 puanına göre Normal ve Mesleki Teknik Ortaöğretim Kurumları (MTOK) olmak üzere iki farklı kontenjan dahilinde öğrenci alınmaktadır. MTOK kontenjanından mesleki teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler yerleştirilmektedir ve % 30 kontenjan ayrılmaktadır. Diğer ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler MTOK kontenjanından faydalanamamaktadır. Normal kontenjan ile MTOK kontenjanı öğrencileri arasında diploma farkı bulunmamaktadır. MTOK kontenjanından gelen öğrencilere, Matematik, Fizik ve Kimya derslerinden oluşan 1 yıllık Bilimsel Hazırlık Eğitimi uygulanmaktadır. Öğrenciler, 1 yıllık bilimsel hazırlık eğitimini başarı ile tamamladıktan sonra Otomotiv Mühendisliği Lisans Programı derslerine başlamaktadır.

Otomotiv Mühendisliği Bölümü’nde mezuniyet için gerekli 60 günlük endüstri stajının dışında, 4. sınıfın güz veya bahar yarıyılında gerçekleştirilmek üzere İşyeri Eğitimi uygulaması yapılmaktadır. İlgili yönetmeliklerin gereğini yerine getirerek tüm dersleri başarı ile tamamlayan öğrencilere Otomotiv Mühendisliği Bölümü Lisans Diploması verilmekte ve öğrenciler Otomotiv Mühendisi olarak mezun olmaktadırlar.

Dört yıllık mühendislik lisans öğrenimini tamamlayan öğrencilerin daha ileri düzeyde öğrenim faaliyetlerine devam edebilmeleri uzmanlaşabilmeleri için  Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora Programları da bölümümüzde yürütülmektedir.

Ayrıca Otomotiv Mühendisliği Bölümü anlaşmalı olduğu Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bölümleri ile “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” gereğince öğrenci geçişleri yapmaktadır. Otomotiv Mühendisliği Bölümünün, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühedisliği, İmalat Mühendisliği ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü ile yandal, İmalat Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü ile Çift Anadal anlaşması bulunmaktadır. Çift Anadal İkinci Lisans Programının mezuniyet kredisi bölümümüzün mezuniyet kredisinin üçte birinden az olamaz ve alt sınır alt sınır 36 kredidir. Yandal Programı ise, en az 18 krediden oluşur. Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programlarına başvuruları Gazi Üniversitesi Senatosunca belirlenen tarihte başvuru formu ile Rektörlüğe yapılır. Lisans öğrencileri, üniversitedeki Lisans öğrenimlerinin en erken 3. en geç 5. yarıyılın başında, Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programına başvurabilirler. Öğrencinin bu başvuruyu yapabilmesi için genel not ortalamasının en az; 3. yarıyıl başında 3.50, 4. yarıyıl başında 3.25, 5. yarıyıl başında ise 3.00 olması gerekir. Ayrıca, her iki programa başvurabilmek için Anadal Lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’de yer almak ve başvuruda bulunduğu döneme kadar Anadal Lisans Programında aldığı tüm dersleri başarmış olmak zorunludur. Anadal Lisans Programından mezuniyet hakkını elde eden, fakat Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programını bitiremeyen öğrencilere, Çift Anadal İkinci Lisans Programı veya Yandal Programını tamamlayabilmeleri için iki yarıyıl ek süre verilir. Çift Anadal İkinci Lisans Programı öğrencileri için, Fakülte Yönetim Kurulunun gerekçeli kararı ile bu süre uzatılabilir. Öğrencinin Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programlarından aldığı derslerden başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir. Çift Anadal İkinci Lisans Programını başarı ile bitirip iki Lisans derecesine hak kazanmış olan öğrencilere, Anadal Lisans ve Çift Anadal Lisans diploması verilir.

OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI

 ERASMUS +

Erasmus programından yararlanmak isteyen bölümümüz öğrencileri değişim programlarından yararlanmak için üniversite Erasmus koordinatörlüğüne başvurmaktadırlar. Başvuru yapabilmek için Bölüm Başkanlığının onayı alınmaktadır.  Başvuruda bulunan öğrencilerin bazı şartları yerine getirmeleri istenmektedir. Bu şartlar:

Gazi Üniversitesinde örgün eğitim kademelerinden (ön lisans, lisans, y.lisans ya da doktora) birinde bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenci olmak,

Başvuru için Genel Akademik Not Ortalamasının; Lisans öğrencileri için 2.20/4.00, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencileri için ise 2.5/4.00 ortalamaya sahip olmak,

Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan yabancı dil sınavına girmeli ve en az 100 üzerinden 50 puan almak.

Erasmus Dil sınavı, 1 saat süren çoktan seçmeli bir sınavdır. Sınavda dinleme, konuşma ve yazma bölümleri yer almamaktadır. YDS, (3 Yıl geçerli KPDS, ÜDS) veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş sınavlardan 50 puan ve üstü almış öğrenciler sınava girmek zorunda değildir. Başvuran öğrenciler, YDS vb. sınav sonuçları olsa bile, isterlerse Yabancı Dil sınavına girebilirler. Bu durumda öğrencilerin aldıkları yüksek puan değerlendirmeye alınır. Öğrencilerin yabancı dil sınav sonuçları olmasına rağmen sınava gireceklerini, başvuru sırasında dilekçe ile Dış İlişkiler Ofisi’ne bildirmelidirler.

Her öğrenci, örgün eğitim kademelerinden (ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora) her  birinde 12 ayı (öğrenim ve staj hareketliliği toplam süresi) geçmemek şartıyla Erasmus öğrencisi olabilir.

Değişimin gerçekleşeceği akademik yıl birinci sınıfta okuyan lisans öğrencilerimiz Erasmus öğrenim hareketliliğine başvuruda bulunabilmekte, ancak değişim başladığında öğrencilerimizin 1. sınıf öğrencisi olmamaları gerekmektedir. Erasmus’a başvuru aşamasında minimum eğitim sürelerini o akademik yılın sonunda tamamlayacak öğrenciler (lisans 4. Sınıf öğrencileri) artık yılda faydalanmak üzere programa başvuru yapamamaktadırlar.

MEVLANA 

Mevlana Değişim Programı, Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni vizyonu çerçevesinde yurt içinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurt dışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılmaktadır. Bölümümüz öğrencileri genel akademik not ortalaması dört üzerinden en az iki buçuk (2,50/4,00) olması ön şartıyla bu programa başvurabilmektedirler. Bilimsel Hazırlık ve 1. sınıf öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.

FARABİ 

Kısaca Farabi Değişim Programı (FDP) olarak adlandırılan, Ulusal Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve ileri teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Öğretim görevlileri programdan yararlanamamaktadır. Araştırma Görevlileri, aynı zamanda öğrenci ise yararlanabilirler. Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıf öğrencileri; yüksek lisans ve doktora programlarının hazırlık dönemi ile ilk yarıyılında olan öğrenciler yararlanamaz. FDP, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Öncelikle üniversiteler arasında protokol imzalanmaktadır. Öğrenciler ve öğretim üyeleri sadece kendi üniversitelerinin protokol imzaladığı üniversiteleri seçebilmektedirler. Başvurular Farabi Koordinatörlüğü aracılığı ile gerçekleştirilmekte ve şahsi başvurular kabul edilmemektedir.

FAALİYET ALANLARI

 Programdan mezun olan Otomotiv Mühendisleri ülkemiz ekonomisinin lokomotifi konumundaki otomotiv ana sanayi ve yan sanayi firmalarının aradığı niteliklerdedirler ve bu firmalar tarafından istihdam edilmektedirler. Bunun yanı sıra yetkili ve özel servislerde de istihdam edilmektedir. Ayrıca eğitimine lissansüstü eğitimle devam eden mezunlarımız üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğretim elemanı olarak da çalışabilmektedirler.

MESLEĞİN GELECEK YILLARDAKİ DURUMU

 Ülkemizde son yıllarda otomotiv sektörünün ağırlığı hızla artmış ve yabancı yatırımcıların ilgi odağı haline gelmiştir. Bu ilginin kökenlerinde, Türkiye’nin Avrupa’ya yakın olması, ucuz işgücü temin edilebilmesi ve otomotiv sanayisini destekleyecek gelişmiş bir yan sanayiye sahip olmasının etkili olduğu görülmektedir. Otomotiv sektörü konusunda ülkemizin lokomotif ülkelerden biri haline geleceği görülmektedir.