Otomotiv Mühendisliği Bölümleri Tanıtım Yazıları-3 (Cumhuriyet Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü)

Dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de otomotiv sektörü lokomotif sektör rolünü üstlenmiştir. Bu sektöre, alanında uzman ve uluslararası rekabet koşullarında mücadele edebilecek mühendisler yetiştirmek Otomotiv Mühendisliği Bölümlerinin temel amacı olmuştur. Bu amaçtan hareketle Cumhuriyet Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü, Teknoloji Fakültesi bünyesinde 2010-2011 eğitim öğretim yılında eğitimine başlamıştır.

c2

Bölüm 1 Profesör, 1 Doçent, 3 Yardımcı Doçent ve 4 Araştırma Görevlisi olmak üzere 9 personelden oluşmaktadır. I. öğretim ve II. öğretim olmak üzere II programda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir, eğitim dili Türkçe ve eğitim süresi 4 yıldır. Müfredatı içerisinde teorik ve uygulamalı derslerin yanı sıra 24 iş günü fabrika, 24 iş günü organizasyon olmak üzere toplam 48 iş günü yaz stajı ve  7. veya 8. Dönemde uygulanan 14 haftalık iş yeri eğitimi uygulaması ile yeterli düzeyde pratik bilgiye sahip öğrenciler yetiştirilmektedir. Ayrıca Otomotiv mühendisliği, Enerji Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar mühendisliği bölümleri ile birlikte disiplinler arası “Enerji Mühendisliği Teknolojisi Anabilim Dalı” yüksek lisans programı yürütülmektedir.

 

Otomotiv Mühendisliği bölümünde teorik mühendislik bilgisi derslerinin yanı sıra temel makine teknolojileri, elektrik-elektronik ve taşıt performans testleri gibi uygulama dersleri de verilmektedir.

c7

Otomotiv Mühendisliği Bölümü CÜ yerleşkesinde yaklaşık olarak 2000 m2 kapalı eğitim alanına sahiptir. Her biri 300 m2 olan Motor Teknolojileri, Taşıt Teknolojileri ve Elektrik-Elektronik ve Mekatronik Laboratuvarları mevcuttur. Bunların yanı sıra İmalat mühendisliği ile ortak kullanılan Talaşlı üretim, Kaynak, Malzeme ve CAD-CAM laboratuvarları bulunmaktadır. Laboratuvar alt yapısı; üniversiteniz öz kaynakları ulusal ve uluslararası firmalardan destek alınarak oluşturulmuştur.

c4

Otomotiv mühendisliği laboratuvarlarında eğitim ve araştırma amaçlı;

  • Aktif motor dinamometresi,
  • Yanma analiz cihazı
  • Arıza tespit cihazı,
  • Egzoz emisyon cihazı,
  • Ffren süspansiyon test ve yanal kayma ölçüm cihazı,
  • Lastik sökme cihazı,
  • Balans cihazı, şarj cihazı,
  • Muhtelif motor ayar ve test ekipmanları ve
  • Oto elektrik deney seti,
  • Elektrik-Elektronik ve Mekatronik Eğitim setleri bulunmaktadır.

Bölümümde “Temel Makine Teknolojileri” dersi adı altında klasik takım tezgâhlarını içeren uygulama laboratuvarları ile “İmalat Teknolojileri” dersi adı altında CAD, CAM, CNC ve diğer laboratuvarları kullanılmaktadır.

c5

Yukarıda belirtilen eğitim- öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü derslik ve laboratuvarlara ek olarak fakültemizde 1 adet konferans salonu, 2 bilgisayar laboratuvarı ve 1 adet teknik resim sınıfı bulunmaktadır.

Otomotiv sektöründe gerek kamu gerekse özel teşebbüsler ile birçok protokole imza atan bölümüm teknik araç ve gereç noktasında birçok destek almıştır. Özellikle Toyota, Peugeot Wolksvagen, Honda, Türk Traktör, Fiat gibi pek çok firmanın teknik destekleri ile birlikte laboratuvara alt yapı hibeleri bulunmaktadır. Aynı zamanda eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesinde Sanayi-Üniversite işbirliği kavramını genişleten bölüm özellikle Otomotiv sektöründe Sivas ilinden ülkemize ve tüm dünyaya hizmet eden ESTAŞ VE TÜDEMSAŞ gibi kuruluşlar ile birçok protole imza atmıştır.  Hızla gelişen teknoloji alanında yenilikçi ve rekabetçi bir anlayış benimseyen bölümde aynı zamanda TUBİTAK ve TANAP projelerini de eş zamanlı olarak yürütmektedir. Ayrıca Otomotiv Mühendisliği alanında Bölüm öğretim üyeleri, Sivas ve çevresinde kamu ve özel kurumlara danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermektedir, Bu sayede önemli bir boşluğun kapanmasına destek olunmaktadır.

c6

Amacı, endüstrinin ihtiyaç duyduğu, uygulama becerisi yüksek mühendisler yetiştirmek olan bölümde, iş yeri beceri eğitiminin efektif bir şekilde yürütülmesi adına otomotiv ana ve yan sanayi kuruluşları ile iş yeri eğitimi protokollerimiz bulunmaktadır. Bölüm öğrencileri son sınıfta bir eğitim-öğretim dönemi boyunca (en az 14 hafta) İş Yeri Eğitimi adı altında öğrencilerin protokol yapılan iş yerlerine gitmektedirler. Belirli özellikleri taşıyan bir iş yerinde gerçekleştirilen ve öğrenciye otomotiv alanıyla ilgili iş deneyimi kazandıran bu ders ile Otomotiv Mühendisliği mezunu mühendislerin uygulama becerilerinin arttırılması hedeflenmektedir. Endüstrinin beklentileri doğrultusunda tasarlanmış olan bu eğitim şeklinin ülkemizdeki rekabet ortamını olumlu yönde etkileyeceği ve İş yeri eğitiminde başarılı olan öğrencilerin iş bulma oranlarının daha yüksek olacağı beklenmektedir.

c3

Öğrencilerimize hayat öğrenci değişim programları kapsamında yurtiçi ve yurtdışı eğitim fırsatları sunulmaktadır. Bu kapsamda Erasmus ile Almanya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, İspanya gibi ülkelerdeki iki anlaşmalar gereği 1 veya 2 dönemlik eğitimlerini yurt dışında yapabilme imkânı,  Farabi ile yurt içerisindeki pek çok üniversite ile ve Mevlana programı ile Türki Cumhuriyetlerde eğitimlerini yapma imkânları sunulmaktadır. Başarılı öğrencilerimizin çift anadal ve yandal programlarıyla belirli bölümlerden eğitim alma ve çift diploma sahibi olma fırsatı sunulmaktadır.

TÜBİTAK tarafından her yıl düzenlenen Alternatif Enerjili Araç Yarışları “elektromobil” kategorisinde Otomotiv mühendisliği adına Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin tasarlayıp ürettiği elektrikli araçlar ile katılım olmaktadır. Bu araçların geliştirilmesinde ve üretilmesinde tüm öğrencilerimiz görev alabilmektedir.

Bunların yanı sıra Bölüm öğrencileri tarafından kurulmuş Otomotiv Mühendisliği Öğrenci Kulübü bulunmakta ve bu kulüp aracılığı ile öğrencilerimiz farklı alanlarda sosyal ve akademik faaliyetler düzenlenmektedir.

c8