Otomotiv Mühendisliği Bölümleri Tanıtım Yazıları-1 (Afyon Kocatepe Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü)

Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü

Otomotiv Mühendisliği Bölümü Teknoloji Fakültesi bünyesinde 2010-2011 eğitim öğretim yılında eğitimine başlamış olup, otomotiv ve ilintili alanlarda eğitiminin yanı sıra değişik endüstriyel uygulamalara imkân sağlamaktadır.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Teknoloji Fakültesi bünyesinde Gazi Üniversitesi, Fırat Üniversitesi ile birlikte YÖK tarafından açılmasına izin verilen ilk 3 Otomotiv mühendisliği Bölümünden birisidir.

aku7

Bölümde 2 profesör, 1 doçent, 4 yardımcı doçent, ve 1 araştırma görevlisi  ile normal ve 2.öğretim olarak Eğitim-Öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir. Eğitim dili Türkçe olup eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim ile beraber öğrencilerin 72 iş günü yaz stajı ve  7. dönemde iş yeri eğitimi uygulaması ile yeterli düzeyde pratik bilgiye sahip öğrenciler yetiştirilmektedir.

aku3

Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü yaklaşık 700 m2 kapalı alana sahip atölye, 200 m2 alana sahip içten yanmalı motorlar ve oto elektrik laboratuvarları ile 100 m2 kapalı alana sahip yakıt analiz laboratuvarına sahiptir. Bu laboratuvar Afyonkarahisar ve çevresinde tek olup Benzin ve Fuel-Oil yakıtların yanı sıra özellikle Dizel yakıtı konusunda uzmanlaşmıştır. Özel ve kamu sektörü ile Akaryakıt istasyonları, inşaat şirketleri, beton santralleri vb. araç sayısı çok olan birçok kuruluşa hizmet vermektedir. Türkak’dan akredite olma çalışmaları sürmektedir.

aku5

Yurt dışı-içi ERASMUS, MEVLANA ve FARABİ gibi öğrenci değişim programları ile çeşitli üniversitelerde eğitim fırsatları sağlanmaktadır.  Mezun öğrencilerin Yüksek lisans ve doktora imkanları bulunmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde Otomotiv mühendisliği anabilim dalında yüksek lisans ve doktora programları mevcuttur.

Yaz stajı olarak 36 iş günü yetkili servis ve 36 gün’de ana-yan sanayi olmak üzere toplam 72 iş günü yaz stajı yapılmaktadır.

Yaz stajı dışında 7. dönemde iş yeri uygulamasında öğrencilerimiz yaklaşık 15 hafta süreyle ve haftada 5-6 gün süreyle işyerinde bulunmakta olup sigortaları Üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır. Yaklaşık %70 öğrencimiz iş yeri eğitimi esnasında iş teklifleri almaktadır.

Bölüm, otomotiv alanında oldukça saygın akademik ve bilimsel çalışmalar gerçekleştirmekte ve TUBİTAK, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenmiş farklı bilimsel projeleri dinamik ve genç bir akademik kadrosu ile otomotiv mühendisi adaylarının hayallerini gerçekleştirebilecek yeterli bir eğitim imkanı sunmaktadır.

Otomotiv mühendisleri otomotiv sektörünün, otomobil parçaları, motor ve motor parçaları imalatı, tasarımı, satışı ve satış sonrası hizmetler gibi çeşitli kademe ve alanlarda ülkemizin her noktasında sorumluluk alabilmektedir. Ayrıca mezunlarımız otomotiv ana ve yan sanayi kuruluşlarının yanı sıra yetkili ve özel servislerinde servis müdürü olarak istihdam edilebilmekte ve bir kısmı da araştırmacı olarak Fakültelerin Otomotiv Mühendisliği, Makine Mühendisliği İle Meslek yüksekokulların Otomotiv programlarında iş bulabilmektedirler.

aku1

Otomotiv Mühendisliği Öğrencileri Teknoloji Fakültelerine 2 farklı yapıdan gelmektedir. % 70’lik kısım MF- 4 puan türüne göre doğrudan sınavla yerleşmektedir. % 30’luk kesim MTOK olarak bilinen Mesleki ve Teknik Orta Öğretimden gelmekte olup bu gruptaki öğrenciler kontenjan dahilinde kendi aralarında yarışmaktadır. MTOK’dan gelen öğrencilere Matematik, Fizik ve Kimya derslerini kapsayan 1 yıllık bilimsel hazırlık programı uygulanmakta ve yapılan sınavda başarılı olanlar 1. sınıfa başlayabilmektedir. Bu sayede teorik ve mesleki yönden iyi yetişmiş elemanlar ortaya çıkabilmektedir.

Otomotiv Mühendisliği önceleri Makine Mühendisliği altında görülürken günümüzde kendini otomotiv sektöründe kendini ispatlamıştır. Mevzuatta bir takım değişikliklerin yapılmaya (İmal tadil montaj yönetmeliği vb) başlanılması ile istihdam hız kazanmıştır.

Otomotiv Mühendisliği Bölümünde temel sorun yabancı dil ve her işletmede farklı olabilen yazılımlardır. Öğrencilerimizi en az bir yabancı dil öğrenmeleri konusunda öğrencilerimizi zorlamaktayız. İş yeri eğitimine gittiklerinde de zaten kendileri de önemi kavramaktadırlar.

Sektörünün mezunlarımızdan istediği; Takım çalışması, Yenilikçilik, İnovasyon, Projelendirme-yönetim ve okuma, Montaj, Mühendislik, Üretim ve Proses tasarımı, Ürün testi ve analiz, Çizim ve Raporlama, Yeterli başlangıç seviyesinde teknik bilgi sahibi olma, Yöneticilik alt yapısı, Mühendisliğin temel bileşenlerini bilmesini, (Analiz/Sentez/tasarım yeteneğine ya da alt yapısına sahip olmak), takım çalışmasına uyum,  Mühendislik etiğine sahip olma (çalışkan, fedakar olmak), Problem çözme yeteneği, Süreci yönetirken güçlü ve sürdürülebilir ilişkiler kurabilme, sosyal zeka kavramını eğitim sırasında öğrenmiş mühendis, İlgi alanına alt mevzuat bilgisinden haberdar olma, Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olma, Temel finans ve mühendislik ekonomisi bilgisine sahip olma, En az bir yabancı dili iyi derecede bilme, Yazılım programlarından alanındakine hakim olma, İş güvenliği anlayışını kavramış olma. Sistem Kurabilme, Sürekli gelişen teknolojiye uyum, Teorik araştırma yapabilme, Girişimci düşünce yapısına sahip olma, Önceliklendirme, Riskleri tanımlayabilme beceri ve özelliklerini kazanmış otomotiv mühendisleri yetiştirmek için yoğun çaba harcamaktayız.

Otomotiv Mühendisliğinde gelecekte yapmak istediğimiz lisans eğitimini tüm öğrenciler için 5 yıl yapmak ve 1-2 sınıflarda genel olarak tüm dersleri verip 3-4-5 sınıflarda uzmanlaşmaya gitmektir. Örneğin Motor, taşıt, servis, mekatronik gibi 4 alan oluşturup servis seçen öğrenciye servis bakım işletme organizasyon, yönetim, muhasebe vb alanlarda dersler verip tam donanımlı yetiştirmek istiyoruz. Motor seçen öğrencinin farklı motorlar, tasarım, yanma, analiz, malzeme, test, triboloji vb konularda yeterli bilgiyi almasını istiyoruz. Taşıt seçen öğrencinin vites kutuları, diferansiyel, lastik, direksiyon, fren, taşıt testleri vb konularda tasarım, test, geri dönüşüm vb her konuda bilgi edinmesini istiyoruz, Mekatronik seçen öğrencinin de motor yönetim sistemi, diyagnostik, oto elektronik ve sensör uygulamaları vb konularda derinlemesine bilgi edinmesi arzumuzdur.

aku2

Afyon Kocatepe Üniversitesi atölye ve laboratuvarlarında: 3 adet motor dinamometresi, şasi dinamometresi, fren test cihazı, yarım taşıt modeli ve fren test cihazı, lastik balans ve ön düzen ekipmanları, ABS ve enjeksiyon eğitim setleri, motor diyagnostik cihazı, fren balata imalat ve test cihazı, yakıt analiz cihazları, akü sarj ve test cihazları vb pek çok cihaz bulunmaktadır.

aku4