Otomotiv Mühendisleri Derneği 2. Olağan Genel Kurulu

Otomotiv Mühendisleri Derneği  03 Şubat 2016 tarihinde  kurulmuş ve ilk genel kurul toplantısı 25 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Dernek tüzüğünde belirtildiği üzere olağan genel kurul toplantıları 3 yılda bir yapılmaktadır. Bu amaçla Otomotiv Mühendisleri Derneği 2. Genel Kurul Toplantısı 11 Mayıs 2019 Cumartesi günü saat 10.00’da Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümünde yapılacaktır. Toplantı için salt çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 25 Mayıs 2019 Cumartesi günü aynı saat ve yerde salt çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Toplantı Tarihi: 11.05.2018

Toplantı Saati: 10.00

Toplantı Yeri: Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü

Gündem:

 1. Açılış ve yoklama,
 2. Saygı duruşu ve İstiklâl marşı,
 3. Divan Kurulunun teşekkülü,
 4. Toplantı gündeminin ve değişiklik önerilerinin görüşülmesi,
 5. 2016-2017-2018 yılları faaliyet ve hesap raporlarının okunması,
 6. 2016-2017-2018 yılları Denetleme Kurulu raporunun okunması
 7. 2016-2017-2018 yılları faaliyet raporları, hesap raporları ve Denetleme Kurulu raporlarının ayrı ayrı oylanması,
 8. Dernek üyelik aidatlarının 2019-2021 yılları için belirlenmesi,
 9. Yönetim ve denetleme kurulları asil ve yedek üyelerinin seçilmesi,
 10. Dilek ve temenniler,
 11. Kapanış.

NOT: 11 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak toplantıda salt çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 25 Mayıs 2019 Cumartesi günü aynı saat ve yerde salt çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.